fredag 23 juli 2010

Slaggsten

I gårdagens program av "sommar med Ernst" var han uppe på en slagghög och letade stenar. Högen ligger alldeles i anslutning till den hytta som han håller på att göra i ordning i programmet. Även vi var uppe på högen och plockade lite sten när vi var där. Visst är de fina?
Vi får väl se var jag ska göra av dem.
Sol på er.
Anna-Karin

1 kommentar:

Kulturreservatet Pershyttan sa...

Om att plocka slaggsten
I programmet plockar Ernst slaggsten från en slaggstenshög i direkt anslutning till hyttan. Hyttområdet i Järnboås är en fornlämning, skyddad enligt lagen om kulturminnen (KML). För att på något sätt få ändra en fast fornlämning, som att t.ex. ta bort slaggstenar från en slaggstenshög, krävs tillstånd av Länsstyrelsen.

De förändringar av fornlämningen som ingår i programserien har noga diskuterats med Länsstyrelsen Örebro län och skett i samråd med dem.